Alle innlegg av

Koenraad Herber

Aktuelt

Informasjon vedrørende kassasystemloven i Cars

Fra 1. januar 2019 blir det nye innskjerpede krav til kassasystemer. Fra å være et krav til systemleverandører blir det nå også krav for bokføringspliktige med kontantomsetning. Bokføringspliktige er med hjemmel i bokføringsloven pålagt å benytte et kassasystem som har produkterklæring om at systemet oppfyller kravene i kassesystemloven og forskriften.…
Koenraad Herber
12. november 2018
Aktuelt

Nå må alle verksteder oppdatere Cars

I forbindelse med den meget omfattende lovendringen vedrørende personvern(GDPR) som trer i kraft tidligst 1. juli, har det blitt sendt ut informasjon per e-post til alle våre kunder. For en utfyllende og fullstendig beskrivelse av alternativene henviser vi til utsendt mail datert 20/04/18.   Datoen for innføringen av de nye…
Koenraad Herber
27. april 2018