Skip to main content
Kategori

Aktuelt

iizy - ny samarbeidspartnerAktuelt

iizy- vår nyeste samarbeidspartner!

I dag har vi gleden av å informere om at vi har valgt iizy som vår integrasjonsleverandør. iizy og Cars har samarbeidet tidligere, men har nå knyttet enda sterkere bånd. Vi gleder oss og ser fram til et enda bedre partnerskap for fremtiden.
Martin Omnes
15. november 2022
Aktuelt

Tilærmet normal drift – tiltak i forbindelse med Coronavirus

Tilnærmet normal drift - tiltak i forbindelse med Coronavirus Cars Software følger råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Helsedirektoratet har anbefalt at bedrifter bør innføre hjemmekontor for sine medarbeidere. Dette begrunnes med å redusere både bruk av offentlig transport men også risikoen for å spre viruset videre. På bakgrunn av dette…
Koenraad Herber
16. mars 2020
Aktuelt

Løsning på treghetsproblematikk med vedlegg

En del av dere opplever treghet i Cars når dere skal sende vedlegg på epost, eller om dere skal vise dokumenter på skjerm. Vi har nå fått en oppdatering fra leverandør, som gjør at vi har en løsning på denne problematikken.   Les vår nyhetsbrev for detaljer
Koenraad Herber
30. april 2019
Aktuelt

Se Cars sin kassaløsning i aksjon!

I forbindelse med den nye kassasystemloven, har Cars Software gått i bresjen for å integrere en kassaløsning i Cars. Med denne integrasjonen kan man motta betalinger på kort eller kontant på en enkel og rask måte. For mer informasjon og bestilling av løsningen, ta kontakt med oss i Cars Software …
Koenraad Herber
14. januar 2019
Aktuelt

Informasjon vedrørende kassasystemloven i Cars

Fra 1. januar 2019 blir det nye innskjerpede krav til kassasystemer. Fra å være et krav til systemleverandører blir det nå også krav for bokføringspliktige med kontantomsetning. Bokføringspliktige er med hjemmel i bokføringsloven pålagt å benytte et kassasystem som har produkterklæring om at systemet oppfyller kravene i kassesystemloven og forskriften.…
Koenraad Herber
12. november 2018
Aktuelt

Nå må alle verksteder oppdatere Cars

I forbindelse med den meget omfattende lovendringen vedrørende personvern(GDPR) som trer i kraft tidligst 1. juli, har det blitt sendt ut informasjon per e-post til alle våre kunder. For en utfyllende og fullstendig beskrivelse av alternativene henviser vi til utsendt mail datert 20/04/18.   Datoen for innføringen av de nye…
Koenraad Herber
27. april 2018
gdpr cars systemetAktuelt

Nye personvernregler GDPR -viktig informasjon til våre kunder

Nye personvernregler Når de nye personvernreglene trer i kraft 25. mai 2018, gir det personene man behandler personopplysninger om nye rettigheter. Det er ikke lenger godt nok med et passivt samtykke (at kunden ikke har reservert seg), men kunden må aktivt gi samtykke til elektronisk kommunikasjon. I den forbindelse vil…
webmaster
7. mars 2018
Aktuelt

Krav til stempling – alle ansatte skal dokumentere inn og ut for dagen

Krav om tidsregistrering Cars Software AS tar lover og forskrifter på alvor og jobber kontinuerlig for å følge opp krav og forskrifter innen bransjen. Registrering av medgått tid er viktig både iht gjeldende forskrifter, men også for å effektivisere driften og holde oversikt.   Bokføringsforskriften sier: "§ 8-4-1. Dokumentasjon av…
webmaster
7. mars 2018
SMS-varsling service EU-kontrollAktuelt

Innkalling til service og EU-kontroll på SMS

Cars lanserer mobilapp! Cars Software AS er opptatt av å gjøre det enklest mulig både for deg og kundene dine. Det er ikke tvil om at mobiltelefonen er et av fremtidens mest brukte kommunikasjonsmedium og de fleste av oss er allerede godt vant med å få påminnelser om alt fra…
webmaster
7. mars 2018