Skip to main content

Krav om tidsregistrering

Cars Software AS tar lover og forskrifter på alvor og jobber kontinuerlig for å følge opp krav og forskrifter innen bransjen. Registrering av medgått tid er viktig både iht gjeldende forskrifter, men også for å effektivisere driften og holde oversikt.

 

Bokføringsforskriften sier:

«§ 8-4-1. Dokumentasjon av medgått tid

Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris.Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke eiere og ansatte som kun utfører interne administrative oppgaver.»

 

Overholder du kravene?

Tidregistreringen er helt nødvendig for å tilfredsstille kravene i bokføringsforskriften. Bedrifter som baserer vederlaget på tidsforbruk, og som ikke dokumenterer den medgåtte tiden vil få pålegg ved kontroll. Ved å bruke Cars strekkoder kan du registrere dokumentasjon for alle ansatte når de kommer og går fra jobb. Mest sannsynlig utvides dette slik at det må stemples inn og ut av ordre. I Cars kan det stemples inn og ut for dag, inn og ut av ordre eller annen jobb eller fravær. Kan også benyttes ved varer.

 

I Cars kan du benytte strekkoder for inn- og utstempling. Du kan også stemple inn og ut av jobb.

 

Med vennlig hilsen oss i Cars Software