Skip to main content

Nye personvernregler

Når de nye personvernreglene trer i kraft 25. mai 2018, gir det personene man behandler personopplysninger om nye rettigheter. Det er ikke lenger godt nok med et passivt samtykke (at kunden ikke har reservert seg), men kunden må aktivt gi samtykke til elektronisk kommunikasjon.

I den forbindelse vil vi gjøre noen endringer i Cars systemene. Alle registrerte kunder i programmet, vil som standard bli satt opp med at de ikke ønsker elektronisk kommunikasjon. Det vil bli laget nye felter for hva slags type elektronisk kommunikasjon kunden ønsker. Disse feltene vil danne grunnlag for et skjema som kan skrives ut fra Cars og som kunden kan signere på for å gi sitt samtykke. Dere kan selvfølgelig også benytte egne skjemaer/rutiner for å innhente samtykke fra kundene.

Dersom dere allerede nå har begynt å innhente godkjenning fra deres kunder, er det viktig at dere legger inn dette i Cars etter at ny versjon er installert.

For mer utfyllende informasjon vedrørende dette, se www.datatilsynet.no og www.lovdata.no.

Kassasystemloven

For å tilfredsstille kravene i kassasystemloven har vi også gjort noen endringer med tanke på kontant kunden i Cars. Det vil ikke lenger være mulig å skrive ut kontantnotaer med teksten «Kontant kunde». Dersom man skal benytte den nåværende kontant kunden, må man fylle inn navn og adresse på alle kontantfakturaer.

Ny versjon vil bli utstedt i god tid før personvernreglene trer i kraft.

 

Med vennlig hilsen
Cars Software AS