Skip to main content

Hjelp for nedlasting av prisfil

Oppdatering av priser fra web.

Oppdatering av priser fra web :
Last ned fil og lagre denne på egen maskin
Start prisoppdateringen ved å dobbeltklikke filen som du lastet ned.

Når du dobbeltklikker fila du lastet ned må du angi hvor du skal plassere oppdateringen og dette er: X:\usr\Inf01\NON  (Der X er stasjonen Cars er installert på og INF01 er firmaet du kjører på. Kjøres det fler firma på samme server kan det hende at dette er en annen mappe og da må du velge denne)

Merk at nedlastingen er forskjellig alt etter hvilken release av Cars du kjører. Dersom du er usikker på hvilken release av Cars du kjører finner du dette ved å velge:
Hjelp på menyen, og «Om lager» –  «Om verksted» – «Om Bilsalg»
Husk at leverandørern for den prisfila du oppdaterer må være kjent i Cars. Dette kan du sjekke ved å velge «Kartotek» – «Leverandører»

Inne på leverandøren under «Avansert» fanen står det en «LeverandørID» – denne må være lik den som du skal kjøre prisoppdatering på.
ALLE MÅ UT AV CARS VED PRISOPPDATERING.