Sten Roger Mellum

Daglig leder

Telefon: 32 24 20 70
Mobil: 40 40 08 91

Nils Prestkvern

Systemansvarlig

Telefon: 32 24 20 70
Mobil: 40 40 08 86

Laila Monsrud

Systemansvarlig

Telefon: 32 24 20 70
Mobil: 40 40 08 90

Dag Jøran Jakobsen

Programmerer

Telefon: 32 24 20 70

Jan-Aksel Bjølseth

Support /opplæring

Telefon: 32 24 20 70
Mobil: 48 89 62 11

Nils. B. Algerøy

Programmerer

Telefon: 32 24 20 70

Martin Omnes

Programmerer

Telefon: 32 21 83 40

Romilda Jorge

Romilda Jorge

Programmerer

Telefon: 90 75 59 36