Skip to main content

Fra 1. januar 2019 blir det nye innskjerpede krav til kassasystemer.

Fra å være et krav til systemleverandører blir det nå også krav for bokføringspliktige med kontantomsetning. Bokføringspliktige er med hjemmel i bokføringsloven pålagt å benytte et kassasystem som har produkterklæring om at systemet oppfyller kravene i kassesystemloven og forskriften. Det er systemleverandøren som har ansvaret for at systemet tilfredsstiller kravene, men den bokføringspliktige har krav om å påse at systemet har registrert en produkterklæring hos Skatteetaten.

Vi var i kontakt med Skatteetaten tidligere i år, som skriver følgende:

«Kontantsalg kreves ikke registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med delkapittel 5-1. Dersom systemet deres kan tilby kontantfakturaer til alle kunder som handler kontant eller med kort, der full kundeidentifikasjon fremgår av salgsdokumentet (og salgsdokumentet tilfredsstiller kravene til et salgsdokument forøvrig jf. bokføringsforskriften § 5-1-1) vil det være unntak fra plikten til å registrere kontantsalget i et produkterklært kassasystem jf. ny bokføringsforskrift § 5-4-1 siste ledd (i kraft fra 1. januar 2019)».

Hvordan påvirker dette bruken av Cars?

Som vi tidligere har informert om, er det ikke lenger mulig å skrive ut kontantnotaer med teksten «Kontant kunde». Dersom man skal benytte den nåværende kontantkunden, må man fylle inn navn og adresse på alle kontantfakturaer.

Dette kan man enkelt fylle ut ved å f.eks. angi kundens telefonnummer og trykke «Hent». For de av dere som har en godkjent kasseløsning, ta kontakt med oss, slik at vi kan åpne muligheten for bruk av kontant kunden på samme måte som i dag

De av dere som ikke har oppdatert til versjon 18.5, må påse at dette er gjort før 31.12.18 for å tilfredsstille de nye kraven både når det gjelder kassasystemloven og personvernforordningen.

Med vennlig hilsen oss i Cars Software

Last ned vårt nyhetsbrev her:

Nyhetsbrev november