Skip to main content

I forbindelse med den meget omfattende lovendringen vedrørende personvern(GDPR) som trer i kraft tidligst 1. juli, har det blitt sendt ut informasjon per e-post til alle våre kunder. For en utfyllende og fullstendig beskrivelse av alternativene henviser vi til utsendt mail datert 20/04/18.

 

Datoen for innføringen av de nye personvernreglene er utsatt fra opprinnelig 25. mai til 1. juli grunnet konstitusjonelle utfordringer i Lichtenstein. Cars Software har imidlertid allerede løsningene klare for utfordringene knyttet til lovendringen og tilbyr nå en oppdatering av Cars.

Dette er en lovpålagt endring og det er en absolutt nødvendighet at alle kunder oppdaterer til denne versjonen. Vi har derfor satt opp følgende alternativer:

Alt. 1:

Cars Software installerer ny versjon av Cars og webservice. Når oppdateringen er utført setter vi «nei» på alle muligheter for å henvende seg til kunde på sms og epost. Dere må selv innhente samtykke fra kundene til å kontakte de elektronisk og oppdatere dette manuelt.

Alt. 2:

Cars Software installerer ny versjon av Cars og webservice. Når oppdateringen er utført setter vi «nei» på alle muligheter for å henvende seg til kunde på sms og epost. I tillegg bistår vi med å innhente samtykke til elektronisk kommunikasjon fra kundene. Dette gjøres ved at vi sender ut en sms med link til en app/landingsside, hvor kunden kan gi sitt samtykke. Svarene fra kundene oppdateres tilbake til deres Cars system. Her kan man velge å avgrense henvendelsen til kun å sende til de dere har hatt kontakt med f.eks. de siste 5 årene.

 

Vi har også utarbeidet et skjema, for innhenting av samtykke til å sende ut elektronisk kommunikasjon, for manuell behandling. Dette kan enten skrives ut fra ordre, eller ved at man går inn på kundekartoteket, henter opp kunden, trykker på knappen «Markedsføring» og velger skriv ut.

Vi vil igjen påminne dere om at tilbakemelding for ønsket alternativ bør gis snarest.

 

Med vennlig hilsen oss i Cars Software

Last ned vårt nyhetsbrev her:

Nyhetsbrev-april